top of page
Urban Garden

Despre noi

Centrul pentru Inovare și Dezvoltare Sustenabilă este o organizație neguvernamentală, formată dintr-o echipă interdisciplinară, cu expertiză în administrație publică, dezvoltare sustenabilă, cercetare și politici publice, care își dorește să construiască împreună cu cetățenii, administrațiile publice, companiile și mediul academic o societate mai dreaptă, mai sustenabilă și orientată către realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă prin implementarea de soluții și proiecte inovatoare.

Valori în care credem

ECHITATE, RESPONSABILITATE, TRANSPARENȚĂ, SOLIDARITATE, DIVERSITATE, PARTICIPARE

Viziune

Ne dorim ca până în anul 2030, România să fie mai aproape de realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, românii să trăiască într-o societate mai echitabilă și nimeni să nu fie lăsat în urmă. Credem că doar printr-un parteneriat real între societatea civilă, mediul academic, administrația publică și mediul de afaceri putem sprijini dezvoltarea sustenabilă a societății în care trăim.

Grey Merry Christmas Greeting Facebook Post (2)_edited.jpg
Despre noi: About Us

Misiune

Misiunea noastră este să fim un catalizator între societatea civilă, administrația publică, mediul academic și mediul de afaceri în scopul promovării și îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă. Ne dorim să sprijinim dezvoltarea sustenabilă a comunităților prin parteneriate și idei inovatoare. Credem că doar printr-o abordare intergrată și participativă putem îndeplini dezideratul Agendei 2030. În acest scop, elaborăm și implementăm soluții și proiecte în domeniul sustenabilității, sprijinim prin metodologii și cercetare elaborarea de strategii de dezvoltare durabilă. Scopul principal este de a sprijini societeatea civilă, instituțiile publice, companiile și mediul academic în procesul de asumare și realizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 utilizând o abordare integrată.

Grey Merry Christmas Greeting Facebook Post (4).png

Ce ne propunem?

  • să accesăm finanțări externe nerambursabile pentru proiecte în domeniul dezvoltării sustenabile cu impact real asupra creșterii calității vieții;

  • să realizăm campanii de conștientizare asupra importanței dezvoltării sustenabile;

  • să propunem metodologii inovatoare și să realizăm cercetări pentru fundamentarea strategiilor și a proiectelor de dezvoltare sustenabilă;

  • să facilităm parteneriate între toți actorii relevanți pentru realizarea ODD-urilor;

  • să înființăm un hub de formare continuă în domeniul dezvoltării sustenabile.

bottom of page